Information

Lægevagten

Tlf. 70 11 07 07
Mere info på www.laegevagten.dk

Hjertestarter

Hjertestarter forefindes ved campingpladsens kiosk, Strandbakken 21 og ved indgangen til Borgerhuset, som ligger på Helnæs Byvej 63 A.
Se placering på kort

Strømsvigt

El-flex kører i hele Assens kommune, herunder i Glamsbjerg, Ebberup og Haarby.
Tlf. 64 72 17 01
Mere info på www.el-flex.dk

Udsivende vand

Ved udsivende vand på vej og før måler, kontakt venligst vandværkets formand:
Thomas Rasmussen
Tlf. 20 81 04 55 eller 64 77 13 47

Flåder (kun udlagt i badesæsonnen)

Hvis der opserveres problemer med de udlagte ponton-bade-flåder, eks. at de er ved at rive sig løs eller lignende - bedes du omgående kontakte en person fra flådenødberedskabet:
Bo Gyllenberg Tlf. +45 20 580 599
Harm Ehmem Tlf. +45 21 226 895
Carsten Højer Tlf. +45 20 589 690
Alex Bøge Nielsen Tlf. +45 61 661 519

Kloak

Problemer med kloak på egen grund er for egen regning. Problemer på rør i vej, kontakt venligst Assens Forsyning.
Tlf. 63 44 90 00

Genbrug

Papir, pap, hård plast, metal, flasker og glas kan afleveres i genbrugs containerne ved vendepladsen på Gammelhave.

Affald

Det er gratis at aflevere storskrald såsom gulvtæpper, havemøbler, behandlet og malet træ, fliser, trærødder o.s.v. på Assens og Hårbys Genbrugspladser.
Info om åbningstider m.m. på www.assensforsyning.dk

Containerordning

Komposterbart haveaffald - ikke trærødder - kan lægges i containeren. Store grene bedes klippet i mindre stykker, så containeren kan indeholde mere haveaffald, og den dermed ikke skal tømmes så ofte.
Fra ca. 1. juni og til Sct. Hans kan haveaffaldet lægges på bålpladsen på fællesarealet nedenfor Syrenvænget, der vil i denne periode ikke være opstillet container.
Al henvendelse angående containeren skal ske til Anton Siersbæk, Gammelhave 13
Tlf. 23 32 01 48

Varmepumper

Hvis din varmepumpe indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal den efteses en gang årligt af en certificeret kølemontør. Bestyrelsen arbejder på at finde en kølemontør, som vil give mængderabat på det årlige eftersyn.
Se mere om varmepumper på Energisytrelsen hjemmeside

Nabostridigheder

Heldigvis har vi ikke mange nabostridigheder i Helnæs Sommerland og når det sker, så har det som regel noget med (manglende) udsigt at gøre.
Bestyrelsen har hverken ønske om, eller myndighed til, at fungere som politi, men har lavet en vejledning i håndtering af konflikter.
Se vejledning i forbindelse med nabostrid

Links

På Helnæs Beboerforening's hjemmeside findes link og information til stort set alt hvad der sker på Helnæs.
Se mere på helnaes.dk

Generalforsamling

Referat Generalforsamling 2021
Formandens beretning 2021
Regnskab 2020-2021
Revisionsbemærkning 2021
Budgetforslag 2021-2022
Sidst opdateret d. 14/9-2021

Dokumenter

Ordensreglement
Vedtægter
Lokalplan nr. II-F101
Privatslivspolitik for Helnæs Sommerland Grundejerforening