Velkommen

Velkommen til Helnæs Sommerland. Det er os, der er så heldige at bo i sommerhusene på denne vidunderlige plet på Sydfyn. På de næste sider kan du se mere om området, om hvad der sker i området, og du kan holde dig orienteret om aktiviterne.

Sidste nyt

02-07-2020 Bemærk: Rejsegildet på Helnæs mølle er tordag 16. juli og ikke den 14. som der står i nyhedsbrevet.
HelnæsNyt juli 2020

02-06-2020
HelnæsNyt juni 2020

19-05-2020
Kære grundejer.
I henhold til vores vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes den anden lørdag i juni. På grund af den nuværende corona krise udsættes generalforsamlingen til senere på året.
Bestyrelsen følger løbende myndighedernes anbefalinger og når det er sundhedsmæssigt forsvarligt vil der blive indkaldt til generalforsamling. Bestyrelsen forventer det vil ske i perioden medio august til medio september.
Kontingent, som i henhold til vores vedtægter skal betales inden d. 1 september, er også udsat til senere på året.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

28-04-2020
Bestyrelsen har i forlængelse af beslutning på generalforsamling i 2019, udarbejdet et forslag til nye badebroer. Sagen forventes behandlet på årets generalforsamling og broerne kan i givet fald etableres i foråret 2021.
Forslaget indebærer et betydeligt løft af Sommerlandet
Se forslag til nye badebroer